Дискове с медитации

CD 6

„ОТВОРИ КНИГАТА НА ЖИВОТА СЕГА И ЧЕТИ“
(или връзка с Акашовите записи)

Акашови записи са енергиен отпечатък на всяка мисъл, действие, емоция и опит, случвали се някога във времето и пространството. Акашовите записи, също могат да се разглеждат, като отпечатък от всички преживявания на всички животи във всички реалности. Знанията, съдържащи се в акашовите записи са отпечатани върху фино вещество, наречено Акаша. То описва енергията на любовта, която създава всичко във Вселената. Записите съдържат не само минали и настоящи знания, но и бъдещи възможности. Те наподобяват ДНК със своята информация. Всяка душа има индивидуален акаша запис, както всеки човек има своите неповторими гени. Те са като книга съдържаща цялата информация за вашата душа. Всеки може да има достъп до информацията от акашовите записи, по всяко време, достъп до личните си записи и до тези на групата, към която принадлежим. Тази информация получаваме в моментите на проблясъци на интуиция, предчувствия, които се случват всеки ден. Вашите лични акашови записи съдържат цялата информация от опита на душата ви. От записите можете да научите повече за отношенията ви, здравето ви и пътят на душата ви.

Сега можете да направите тази връзка съзнателно, като по време на Йога Нидра имате възможност да изберете дали да се пренесете напред или назад във времето, за да получите най-важната информация за сегашния ви живот.

15 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“

ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИНАЛОТО

„ Емоционално пречистване и освобождаване от миналото” е много важна стъпка, ако не се освободим от всичко това в нас, което ни пречи да бъдем щастливи…, трудно можем да продължим напред.То ще продължава да ни дърпа назад и да оказва влияние на живота ни и за напред. Мислим си, че сме простили, че сме загърбили миналото, а постоянно правим аналог с епизоди от него. Е, някой може да реши, че няма нужда от това и че живота му е напълно удовлетворяващ… Да живота си е ваш все пак, изборът също!

15 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“


ВЪТРЕШНОТО ДЕТЕ

Често живота на хората е изпълнен с повтарящи се проблеми и истории. Някои от нас постоянно са в състояние на силна зависимост от другите, имат проблемни връзки или се чувстват самотни и отхвърлени от обществото, други периодично изпадат в депресии и са хронично недоволни, трети изпитват страхове и са неуверени в себе си и това им пречи във всички сфери на живота. В голяма част от случаите, източникът на тези повтарящи се проблеми е в минали събития и преживявания в детството, които са оставили трайни следи в нашето подсъзнание.

15 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“


 

ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ

Не сме създадени за да дойдем на земята сами: всеки си има множество духовни водачи, определени да ни помагат и лекуват. Енергията на човешката душа не е единична линия, а сплит от множество нишки, като молекулата на ДНК. Когато човек се въплъщава, той е само една нишка от сплитъка. Нишката, която остава извън въплъщението, е отделно същество и може да бъде духовен водач на човека или негов ангел хранител. Всяка душа може да се въплъти като няколко същества едновременно, макар те рядко да се срещат помежду си. Другите духове от въплътената духовна група на индивида също могат да действат като негови водачи. Това е само частично обяснение на един много сложен процес.

10 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“

 


ВЪТРЕШНИЯ ЦЕНТЪР

Не е необходимо да контролираш всичко, защото Вселената знае, кое е най-добро за теб. Вселената се грижи да подреди всичко по най-добрия за теб начин. Когато се намираш в „твоя център”, каквото и да се случва навън, каквито и бури и урагани да има, ти оставаш спокоен и уравновесен. Завръщай се на това място винаги, когато се чувстваш застрашен, разтревожен, уплашен, неспокоен. Това място е в теб и никога не може да те напусне. На това място винаги всичко е наред. Наслади се на това усещане на спокойствие, любов, блаженство. Усещане, че си у дома. Наслади се на това усещане и го пренеси в ежедневието си, в твоя ден.

10 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“


МОЛИТВА ЗА ЛЮБОВ

Благодаря ти създателю за живота, който ми дари. Благодаря ти, че ми даде всичко, което ми е било истински необходимо. Благодаря ти за възможността да имам това красиво тяло и този прекрасен ум. Благодаря ти, че живееш в мен с цялата си любов. Благодаря ти, че използваш думите ми, очите ми, сърцето ми, за да споделяш любовта си, където и да отида. Обичам те такъв, какъвто си и тъй като съм твое творение, обичам и себе си такъв, какъвто съм. Помогни ми да запазя любовта и покоя в сърцето си и да превърна тази любов в нов начин на живот и да живея в любов до края на дните си. Амин.

10 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“

OBLOJKA

ЙОГА РЕЛАКСАЦИЯ

Съдържа две релаксации:

  • Дълга релаксация – 40 мин. Който включва 5-те степени на Шавасана с психическо отпускане
  • Къса релаксация – 10 мин. Ако разполагате с по малко време

10 лв.

За поръчка:  aralia1@abv.bg
тел. 0893675501

Фейсбук: Холистичен център „Нирвана+“