От какво зависи здравето на всеки от нас?

Здравето на всеки човек зависи от различни фактори – наследствени, социално-битови, професионални, природогеографски и др. и на първо място от здравословния начин на живот. При едно проучване в САЩ е било установено, че за около 50% от хората, които умират преждевременно, главната причина е неправилният, нездравословен начин на живот по тяхна собствена вина. В около 20% причината се свързва с биологични, наследствени фактори, други 20% с неблагоприятно влияние на външната среда и само 10% с недостатъчно ефективно медицинско обслужване. Оттук следва, че за да бъде човек здрав, са необходими преди всичко собствени и постоянни усилия и съзнателно наложени ограничения, които с нищо не могат да се заменят. Ако сами не дишаме и не се храним правилно, не правим физически упражнения, не се закаляваме, не умеем да работим така, че да изпитваме удоволствие от труда, и не си организираме добре ежедневната, седмичната и годишната почивка, никой друг не може да направи това вместо нас. Именно в този смисъл йога е уникална система за индивидуална здравна профилактика и самоусъвършенстване на личността.