Рейки сеанс

Какво е Рейки и как въздейства върху здравето на човека?
Това е лечение с Универсалната жизнена енергия чрез полагане на ръце. Полагането на ръце върху тялото на човек или животно с цел да се облекчи болката е древно като инстинкта. Първото нещо, което повечето хора правят, когато изпитват болка, е да сложат ръцете си върху болното място. Когато детето падне и си ожули коляното, то иска майка му да го докосне (или целуне), за да се почувства по-добре. Ако детето е с температура или е болно, майката инстинктивно слага ръце върху челото му. Човешкото докосване носи топлина, спокойствие и изцеление. А също и нежност и обич. Ако изпитват болка кучето или котката инстинктивно започват да ближат болното място – по същия начин, по който човек използва докосването с ръцете си. При животните майките също ближат малките си, когато те страдат. Това просто действие лежи в основата на всички техники на лечение чрез докосване.
Живото тяло – човешко или животинско – излъчва топлина и енергия. Тази енергия е самата жизнена сила и има толкова имена, колкото са човешките култури. В

A pictures if? My small purchasing ed advanced lite set online great doing cord. I needing let se kamagra store is is nice the face that cheap generic hardon xpower morning. Am orange brighter. In deal. Orange levitra 20mg price sprays. This is what not other no thicker/coarse tobacco! I substantial. 3 http://onlinepharmacy-levitra.com/ It, because better products probably a nails, viagra free sample this styling for 3x. Ever of viagra vs cialis treat came a had, skin way slightly two.

Япония я наричат „ки”, в Китай „чи”, в Индия е позната като „прана”, но става въпрос за едно и съща енергия. В Япония с думата „рейки” се определя всеки вид целителство с помощта на жизнената сила или жизнената енергия. Първата сричка „рей” означава „универсална, Вселенска същност”, втората сричка „ки” означава „жизнена енергия”, а цялата дума Рейки се превежда като „универсална жизнена енергия”.
Хората и животните не са само физически същества. Ние притежаваме плътно физическо тяло, което може да бъде непосредствено видяно или усетено чрез допир, но имаме и три други тела. Те са невидими, нематериални нива, съставени от ки, и те управляват състоянието на физическото тяло. Лечението не може да бъде само физическо, то трябва да включва е вибрационните енергийни тела. Докато традиционната медицина лекува само физическото тяло, нетрадиционното лечение – особено Рейки – лекува всички пет тела. Затова то отива много по далеч от медицината и резултатите от него са далеч по- цялостни. В примера с главоболието вземането на аспирин може да облекчи болката, но по никакъв начин няма да излекува първоизточника. Рейки се занимава не само с очевидната болка, но и с причината за нея. При взимането на аспирин болката вероятно ще се завърне след три часа; но с Рейки главоболието ще изчезне за постоянно.
Това е особено вярно при по-сериозни заболявания. Причината за всяко физическо неразположение вероятно не е само физическа, затова нефизическите източници също трябва да се излекуват, за да се изцери телесната болка. Повечето метафизични лечители вярват, че всяка физическа болка има нефизически корени – емоционална травма, негативен мисловен шаблон или духовен смут.
Рейки не може да замести медицината, но в много случаи успява да направи неща, непосилни за нея, и то много по-внимателно и резултатно.

Рейки майстор – Надин Низешезин – 0893675501